Κανναβιδιόλη και Επιληψία

29/03/2018 0 Comment(s) Κανναβιδιόλη & Ασθένειες,

ΚΑΝΝΑΒΙΔΙΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Πρόσφατες ιατρικές μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση της Κανναβιδιόλης (CBD) από τους ασθενείς με επιληψίαμπορεί να έχει μία μετρήσιμη, θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και μείωση των επιληπτικών κρίσεων σε συχνότητα και ένταση.

Οι μελέτες αυτές είναι σημαντικές διότι συγκρίνουν τα αποτελέσματα της Κανναβιδιόλης (CBD) σε ανθρώπους που πάσχουν από επιληψία με υγιείς εθελοντές , δίνοντας μια σαφή εικόνα για το πώς η Κανναβιδιόλη (CBD) επηρεάζει την εμφάνιση των επιληπτικών κρίσεων. Αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο η Κανναβιδιόλη (CBD) αναστέλλει τις επιληπτικές κρίσεις δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητός.

Η μελέτη των επιπτώσεων της Κανναβιδιόλης (CBD) σχετικά με την επιληψία και τις νευρολογικές παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν επιληπτικές κρίσεις έχει συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, με δεκάδες επιστημονικές ομάδες να μελετούν το δυναμικό της Κανναβιδιόλης (CBD) για την αντιμετώπιση αυτών των ευαίσθητων καταστάσεων.

Ενώ οι περισσότερες μελέτες σχετικά με τα αποτελέσματα της Κανναβιδιόλης (CBD) κατά της επιληψίας και των σπασμών έχουν πραγματοποιηθεί σε ζώα ή ακόμη και in vitro (σε δοκιμαστικούς σωλήνες αντί για ζωντανούς οργανισμούς), εγκεκριμένα από τον FDA δοκιμές σε ανθρώπους ασθενείς βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για να εξεταστεί κατά πόσον η Κανναβιδιόλη (CBD) μπορεί να είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για την επιληψία, ιδιαίτερα μεταξύ των παιδιών . Μέχρι στιγμής, τα αρχικά αποτελέσματα ήταν τα πιό ελπιδοφόρα , αλλά οι επιστήμονες εξακολουθούν να είναι συντηρητικοί σε σχέση με τη δυνατότητα της Κανναβιδιόλης (CBD) να αντικαταστήσει πλήρως τα πλέον καθιερωμένα αντι-επιληπτικά φάρμακα που είναι σήμερα διαθέσιμα σε ασθενείς που πάσχουν από επιληψία ή χρόνιες κρίσεις.

Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες σε παιδιά με επιληψία έχουν δείξει μια σημαντικά θετική επίδραση της Κανναβιδιόλης (CBD) για χρήση σε φαρμακοανθεκτική επιληψία , συμπεριλαμβανομένης μιας σπάνιας κατάστασης που ονομάζεται σύνδρομο Dravet, η οποία προκαλεί επιληπτικές κρίσεις σε παιδιά . Μάλιστα το Νοέμβριο του 2014 η Βρετανική εταιρεία GW Pharma πήρε την έγκριση ορφανού φαρμάκου γιά την Κανναβιδιόλη και τη Νόσο Dravet.(http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Orphan_designation/2014/11/WC500177172.pdf).Αυτά τα ευρήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά, διότι οι ανθεκτικοί στη θεραπεία ασθενείς με επιληψία είναι συχνά δύσκολες περιπτώσεις, όπου τα παιδιά ανταποκρίνονται ασθενώς ή καθόλου στα συμβατικά αντι-επιληπτικά φάρμακα.

Αν η Κανναβιδιόλη (CBD) είναι πράγματι τόσο αποτελεσματική στη θεραπεία των ανθεκτικών περιπτώσεων επιληψίας, όπως αυτές οι προκαταρκτικές μελέτες δείχνουν, τότε έχει μεγάλες δυνατότητες να θεωρείται πιο πολύτιμο από ένα μεγάλο αριθμό  σημερινών φαρμάκων κατά της κατάσχεσης που είναι διαθέσιμες σήμερα. Ωστόσο, περισσότερη έρευνα γιά την Κανναβιδιόλη (CBD) σε σχέση με την επιληψία θα χρειαστεί μέχρι να αποδειχθεί κάτι οριστικά.

Εφόσον η χορήγηση  φαρμάκων στα παιδιά είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, οι επιστήμονεςσυνιστούν προσοχή και συμβουλεύουν τις οικογένειες των ασθενών να είναι εξαιρετικά προσεκτικές, όταν αποφασίζουν αν ένα νέο και επερχόμενο συμπλήρωμα, όπως η Κανναβιδιόλη (CBD), είναι η σωστή επιλογή για το παιδί τους ή όχι.

Κανναβιδιόλη και Επιληψία: Κλινικές Μελέτες (στα αγγλικά)

Κανναβιδιόλη και Επιληψία : PubMed Άρθρα (στα αγγλικά)

Άλλα άρθρα γιά την Κανναβιδιόλη και την  Επιληψία (στα     αγγλικά)

Κανναβιδιόλη και Επιληψία : βίντεο στο Youtube

Έρευνα: Healthyhempoil

Απόδοση: Θεραπευτική-Κάνναβη.com.gr

Leave a Comment